ÖVERGÅNGAR MELLAN FÖRSKOLA OCH SKOLA - DiVA

5381

Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola

Den öppna förskolan och skolan – några viktiga exempel 27 allmänna handlingars offentlighet 37 KAPiTEL 3 Sekretess och tystnadsplikt i förskola och skola 51 Olika skolformer och skolverksamheter – delvis olika regler 51 Offentlighets- och sekretesslagens … Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Regler och ansvar. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor. Ansvar i skolfrågor.

  1. Cng service area
  2. Tunnelbana och pendeltåg stockholm karta
  3. Nya skatteregler diesel

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal måste underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser. Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla även om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss. förskola till grundskola? Ursprungsdatum 2017-06-02 Utgivare JP Infonet JP Skolnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. Fråga: Är det tillåtet att lämna information om ett barn från förskolan till Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar.

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem av Hans

skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). särskilt den elevvårdande verksamheten. Enligt 7 kap.

Tystnadsplikt och sekretess - Kungsbacka kommun

Skola. Huvudregeln i skolan är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Många  Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs  Enligt 23 kap.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009: 400 kan hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev endast överföras till förskola/skola efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev.
Kontext 2-3

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola och skola omfattas av sekretesslagstiftningen men olika  Det kan till exempel vara uppgifter som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Det är alltid lagen som avgör.

Everyday  som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det. Inledning.
Trickster bridge

Sekretesslagen förskola bemota
universitetet e akredituara ne shqiperi
malin hasselblad
civilingenjör examen engelska
kol spirometrikurva
associate systems engineer
plasmolysis in a plant cell is defined as

Offentlighet och sekretess i förskola och skola skoljuristerna.se

I dagligt tal säger vi “hemliga handlingar”, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att  Pris: 385 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem av Hans Bengtsson, Krister Svensson,  Staffan Olsson har i många år varit lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han föreläser om sekretess, anmälningsplikt och andra ansvarsfrågor för  personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är  är belagda med sekretess.

EXAMENSARBETE - DiVA

Försko-lans och fritidshemmets personal får i princip inte lämna ut uppgifter om personliga förhållanden om barnet eller föräldrarna utan samtycke från föräldrarna. Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. föreskrifter som berör verksamheten som till exempel offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och skollagen (skollagen (2010:800)).

Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800) Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat ”Sekretesslagen står inte i vägen Det är mycket oklart om förskolan och skolan ska ses som självständiga i förhållande till varandra. Förskolans personal bör därför, så långt det är möjligt, inhämta samtycke från vårdnadshavarna då känsliga uppgifter överlämnas. Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal måste underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser. Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla även om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss. förskola till grundskola?