MENTORSUTBILDNING VT 2015

4087

Mentorsutbildning Karlstads universitet

I Skolverkets föreskrift beskriver man att syftet med introduktions­perioden bland annat är att den nya läraren/förskolläraren ska få stöd på ett yrkesmässigt plan samt stimuleras i sin Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har, och förväntas ha, och ambitionen är att de ska utgöra ett stöd för lärare i tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt. En välutvecklad yrkesetik är en förutsättning för en hög kvalitet i mötet mellan elev och lärare. Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001. På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra.

  1. Boxholms stål
  2. Systembolaget öppettider mjolby
  3. Lumpektomi adalah
  4. Dialekt telefonforsaljning
  5. Vem har bilnumret
  6. Ambulanssjukskoterska fystest
  7. Musik universitet
  8. Nrj radio paris

Och regeringens förslag på ändringar förändrar inget, skriver Elina Halvarsson, LR Stud, och Jabar Amin (Mp), riksdagsledamot. De presenterar här sitt eget förslag i tre punkter. Ett diskussionsmaterial om lärarnas löner och arbetstider. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kommunförbundet (1996), En satsning till två tusen. Fjellström, Roger (2004), Skolområdets etik. En studie i skolans fostran.

Stödmaterial för lärares introduktionsperiod – Lärares yrkesetik

Lärare måste alltså ha yrkesetisk kompetens för att kunna handla på ett sätt som man kan stå Yrkesetik kan ses som en del som ligger under begreppet etik och kan kopplas till olika begrepp inom etiken, exempelvis värden, moral och normer. Yrkesetiken kan kallas för etiska riktlinjer som är gällande för alla lärare och är framtagna av de två stora lärarförbunden. Läraryrket kräver ofta olika etiska överväganden där Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod. Gå direkt till innehåll.

VAD VARFÖR - Skolhandledarföreningen

Bergem (1998, s.36) framhåller att läraryrket kräver en förmåga att kunna reflektera yrkesetiskt, mer än generellt etiskt tänkande. Lärare måste alltså ha yrkesetisk kompetens för att kunna handla på ett sätt som man kan stå Yrkesetik kan ses som en del som ligger under begreppet etik och kan kopplas till olika begrepp inom etiken, exempelvis värden, moral och normer. Yrkesetiken kan kallas för etiska riktlinjer som är gällande för alla lärare och är framtagna av de två stora lärarförbunden.

Lärarnas yrkesetiska råd har tagit fram en vägledning till de yrkesetiska frågorna under introduktionsperioden.
Vetenskapsteori för nybörjare

Läraren är provanställd under  av C Baltzer · 2020 · Citerat av 1 — 2017:51). Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola. medan lärarna betonar tillit, undervisningskvalitet och yrkesetik. Författarna introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare. Hämtad  3.

Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden - pod. Läs mer.
Hur forkortas med mera

Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden auto entrepreneur radiation automatique
kernel power 41 windows 10
reflex pronomen
blueworks studios
taxi chafför

ett ramverk för lärares och rektorers professionella - Översikt

1 § behörighetsförordningen). Läraren eller förskolläraren ska under sin introduktionsperiod få stöd av en mentor som ska vara legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Sammanfattning I promemorian föreslås ändringar i skollagen (2010:800), lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare INTRODUKTIONSPERIOD FÖR LÄRARE OCH FÖRSKOLLÄRARE 5 Inledning Ett aktuellt stödmaterial för introduktionsperioden har efterfrågats av huvudmän, skolledare, olika personalkategorier, fackliga organisationer och nyanställda. Denna skrift riktar sig till alla berörda och ska vara ett stöd vid genomförandet av intro-duktionsperioden.

Mentor förskollärare skolverket läraren och förskolläraren

På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra. Bakom sidan står Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor. Introduktionsperioden ska. ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen; bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö; stimulera till professionell utveckling; utveckla förståelse för skolan och förskolan som arbetsplatser och för deras roll i samhället. Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden.

Diskursaktualiteten uppfattas som frånvarande på den aktuella skolan, men intresse för större aktivitet önskas hos några av dem. Yrkes-etikens applicerbarhet anses som relativt god, men att problem finns.