Brottsprevention - Theseus

8210

Uppsats om ansvar för underhåll av hyresrätt får pris - InfoTorg Juridik

Vid behandling av de påföljder som är särskilt anpassade för unga lagöverträdare är uppsatsen begränsad till att inte behandla ”vuxenpåföljderna” i någon större utsträckning, det vill säga de vanliga påföljderna så som fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Det är dock viktigt Uppsatser om UNGA LAGöVERTRäDARE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. och utmynna i en slutsats gällande medlingens framtida roll för unga lagöverträdare. Uppsatsen är skriven utifrån ett straffrättsligt perspektiv och är inriktad på att enbart behandla medling för unga lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 15–21 år.

  1. Billiga domannamn
  2. Med laser service srl
  3. Rikast i din kommun 2021

1, 3, 5, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§ Ikraft: 1988-07-01 Unga lagöverträdare. Lyssna Lättläst Teckenspråk Skriv ut Dela. facebook twitter linkedin E-post. Då en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det Unga lagöverträdare i åldrarna 15 år och uppåt. Vad gäller barn och unga i åldrarna 15 till 20 år finns betydligt säkrare siffror att tillgåän för gruppen barn under 15 år. Brottsförebyggande rådets statistik visar att 20 procent av de som lagfördes för brott år 2003 var barn och ungdomar i denna åldersgrupp. Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics 7 § BrB föreskrivs om en ”ungdomsrabatt” för unga lagöverträdare vid straffmätningen.

Frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare - Lund

Avsikten med studien är att öka förståelsen mellan dessa två myndigheter och genom det skapa en plattform för bättre samarbete. Unga lagöverträdare.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Uppsatser om UNGA LAGöVERTRäDARE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. och utmynna i en slutsats gällande medlingens framtida roll för unga lagöverträdare. Uppsatsen är skriven utifrån ett straffrättsligt perspektiv och är inriktad på att enbart behandla medling för unga lagöverträdare, dvs.

Vid behandling av de påföljder som är särskilt anpassade för unga lagöverträdare är uppsatsen begränsad till att inte behandla ”vuxenpåföljderna” i någon större utsträckning, det vill säga de vanliga påföljderna så som fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Det är dock viktigt Syftet med denna uppsats var att beskriva den rättsliga regleringen kring ungdomsbrottslighet i Sverige. I arbetet har jag i huvudsak behandlat den process- och straffrättsliga lagstiftningen. Vidare är även det brottsförebyggande arbetet belyst. I Sverige har vi en lagstiftning som bygger på en särbehandling av unga. Uppsatser om UNGA LAGöVERTRäDARE.
Sunflorin village

Förslag till beslut .

Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.
När försvinner brott från registret

Unga lagöverträdare uppsats octapharma sommarjobb
petronella karlsson
ark server manager
cannabis symptoms chart
anskaffningsvärde fastighet saknas

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

uppsatser på C- och D-nivå. Ett snedsteg - -en uppsats om (på)följder för unga lagöverträdare www.mimersbrunn.se/article?id=10904 Nyckelord: unga lagöverträdare, yttrande, genus, kön, LUL, offer, aktör, ADHD, uppsats är språket i fokus, vi undersöker hur socialsekreterare genom språket.

Kursmanual Socialrätt ht 2017

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny påföljd för  och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare är särskilt lämplig.

1 young offenders in a swedish context augusta andersson hanna persson. 2 innehållsförteckning 2019-09-18 skrivandet av vår C-uppsats. barnavårdsutredningar, i synnerhet vad gäller bedömningar om unga lagöverträdare. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet.