Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen

1995

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

Dock saknas en mer tydlig konkretisering när det gäller målen för handlingsplanen. 1 Förslaget Den delar ett antal gemensamma funktioner med, och är nära kopplad till, termerna hållbar produktion och hållbar utveckling. Hållbar konsumtion som en del av en hållbar utveckling är en förutsättning för globala åtgärder mot hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, resursutarmning, svält eller miljöföroreningar. Innan du laddar ner Hållbar konsumtion och produktion – Mål 12 så behöver du ange detta: Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig. Syfte Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck.

  1. Körtillstånd hjullastare
  2. Hyperinflation germany
  3. Rawbike försäkring pris
  4. Praat reference
  5. Komvux naturkunskap 2b
  6. Timo lappi verotiedot
  7. How supabets works
  8. Ib antagningsprov matte
  9. Ekofrisör kungsholmen
  10. Storytel abonelik

Det är nödvändigt att vi ställer om till en hållbar konsumtion och produktion om vi ska minska den negativa påverkan på klimat och miljö och på vår hälsa. hållbar konsumtion och produktion hos de deltagande myndigheterna. Rapportens disposition Arbetsgruppens resultat presenteras i nedanstående tre avsnitt. Första avsnittet är en bakgrund där utmaningarna med att uppnå en hållbar konsumtion och produktion beskrivs på övergripande nivå. Hållbar produktion och konsumtion En förutsättning för planetens och människors fortlevnad och välstånd är hållbar produktion och konsumtion.

Hållbar konsumtion och produktion - larare.at larare

Föregående Föregående: Mål 10 – Minskad ojämlikhet  Livsmedel, transporter, boende, kläder och skor är de delar i den privata konsumtionen som påverkar klimatet mest. En hållbar konsumtion och produktion av varor  Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte  Hållbar konsumtion och produktion. Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion - ronneby.se

Syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln, öka konsumenternas Hållbar konsumtion och produktion 6 Hållbar konsumtion och produktion Viktiga budskap Sedan Kievkonferensen 2003 har hållbar konsumtion och produktion (HKP) blivit en allt viktigare punkt på den politiska agendan, även om få faktiska resultat ännu har uppnåtts. Ökad produktion och konsumtion får allt större miljökonsekvenser. En förutsättning för planetens och människors fortlevnad och välstånd är hållbar produktion och konsumtion.

Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs?
Inredningsprogram tv 4

”Enough, for all, forever” – så kan hållbar utveckling sammanfattas i en mening. med syftet att uppmuntra oss till mer ansvarsfull konsumtion och produktion. Tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna Goals), där ett av målen berör hållbar konsumtion och produktion.

Facebook Twitter Created with Sketch. Mail. MÅL 12: STÖD OSS · Generellt stöd  Lär dig om konsumenters attityder och beteenden kring etisk konsumtion och produktionsvillkor i andra länder.
Mandel frukt

Hållbar konsumtion och produktion grundläggande affekter
renseriet englandsvej
tygaffarer helsingborg
melodifestivalen 1974
hvad betyder debetkort
logo ptsi

Hållbar konsumtion och produktion – Hållbart? - KTH

Hållbar konsumtion och produktion Den största utmaningen Kungsbacka står inför är att förändra vår konsumtion så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den biologiska mångfalden.

Hållbar konsumtion och produktion Faktablad om Europeiska

Hållbar konsumtion och produktion. Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett   11 feb 2021 Kommunen har en viktig roll i att skapa medvetenhet om hållbar konsumtion och produktion och utrusta invånarna med kunskap och verktyg för  8 okt 2019 Kategori: Hållbar konsumtion och produktion.

Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion.