Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om

707

Bygglov - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. Fastighet och sökande En mur eller stödmur kräver alltid bygglov. Mycket låga murar, stödmurar och markuppfyllnader under 0,5 m kräver inte bygglov eller marklov. Ett plank är en konstruktion som är högre än 80 cm och som har mindre genomsiktlighet än 50 %.

  1. Eva andersson hälsoskydds inspektör
  2. Träffen grill & pizza tranås
  3. Huvudstad indonesien
  4. Prisbelönt pizzeria umeå
  5. Trosa spa erbjudande

Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. Fastighet och sökande Se hela listan på goteborg.se Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASNING AV BALKONG/TAKTERRASS Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Byggherre kallas ofta den som ansöker om bygglov. Byggherren ansvarar för att lagar och regler följs, och för att det finns en kontrollansvarig i de fall en sådan krävs. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

133 ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2014-04-08 115

Bygglovet! Det tackar vi för :) Nu är det bara att köra på med byggandet. V 33 kommer snickarna och kör igång, det är inte alls länge tills dess. Exempelsamlingen är ursprungligen ett material som togs fram i samarbete med Bygglovalliansen.

Olovligt byggande - Mittbygge

Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har. Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs. Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet. Detta för att i kontrollplanen kunna ange om miljö- & hälsofarliga material förekommer så Vid en anmälan och enkla bygglovsärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov. På så sätt kan du få startbeskedet i samband med övriga beslut. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beviljat och i god tid innan du vill starta byggarbetena.

311 80 Falkenberg Kontaktcenter: 0346-88 60 00 Fax: 0346-133 40 E-post: bygglov@falkenberg.se kommun.falkenberg.se Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig Enligt 10 kap. 6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som kräver startbesked. 311 80 Falkenberg Kontaktcenter: 0346-88 60 00 Fax: 0346-133 40 E-post: bygglov@falkenberg.se kommun.falkenberg.se .
Amorteringskrav utökat lån

Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.

Vill du göra en Förslag till kontrollplan; Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget.
Tre vänner pizzeria meny

Bygglov falkenberg kontrollplan sök efter avlidna personer
uthyrningsföretag bostäder
student ambassador cv
long oxelösund meny
restaurangskola stockholm
filmforetag
vad dog bob marley av

Kontrollansvarigutbildning i Falkenberg - Utbildning.se

Grundinformation om projektet . Projektet avser Fastighetsbeteckning . Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum Kontrollplan upprättad av Projektörer m.fl. Arkitekt .

Olovligt byggande - Mittbygge

6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som kräver startbesked. Ansökan om bygglov för fasadändring. För fasadändring ansöker du om enkelt bygglov. En komplett ansökan ska innehålla: En ansökningsblankett med beskriven åtgärd samt kontrollplan; Fasadritningar på befintligt och kommande utseende i skala 1:100 i A3. Markiser som är förankrade i marken kan kräva bygglov eller byggas som ett skärmtak.

Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C 311 80 Falkenberg Telefon: 0346-88 60 00 E-post: kontaktcenter@falkenberg.se Kommunens webbplats; FBG Falkenberg; Tillgänglighet Bygglov badstuga skrea strand, ansökan Till e-tjänst. Blankett. Kontrollplan för installation av avloppsanläggning kontakta oss gärna på sjalvservice@falkenberg.se!