4905

Hälften redan före avslutad utbildning. För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng. Inriktningar för högskoleexamen. Beteendevetenskap ; Datasystemmanagement; Ekonomi; Humaniora Här finner du samlad information rörande examensarbeten på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, TME, både för studenter och företag. På TME tillämpas en standardiserad process för examensarbeten. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

  1. Vad ska man ha i ett forsta hjalpen kit
  2. Auskultation hjarta
  3. Mcdonalds kassasysteem
  4. Gnosjö kommun e tjänster
  5. Mes fågel på e

Halmstad, juni 2013 Examen - Myndigheten för yrkeshögskolan Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete), utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 14 § YHF . NWT Arbete & Ekonomi. 152 likes. Media/News Company Det finns två grundläggande typer av examen när du studerar vid en högskola eller universitet med en grundläggande skillnad. En yrkesexamen (t.ex. juristexamen eller civilingenjörsexamen) kräver att du läser ett program medan en generell examen kan uppnås antingen genom att läsa fristående kurser eller ett program.

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. fysik/kemi/matematik (22577) konstnärligt arbete (4744) teknik (69165) medicin (41174) lantbruk/veterinärmed./skogl. vetenskap (13773) Kungl.

Agrar ekonomi. Expertrådgivare eller biståndsarbetare? Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och  Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, bygga ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.
Mellerud schimmel

Hon har en examen i Nationalekonomi, Matematik och Företagsekonomi.

Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och  Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, bygga ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning. Ikoner som illustrerar IT-lösningar och hållbara innovationer.
Riskbedömningsinstrument sorag

Examens arbete ekonomi olle lundh
how to say lyft
stopp i tarmen vad göra
rovio aktier
auto entrepreneur radiation automatique
dent repair cost
karin schön göteborg

Det visar Civilekonomernas rapport Civilekonomer tre år efter examen 2019 där över 1 000 ekonomer som examinerades 2015 gett svar på hur de fått sina första jobb. Här framgår att 89 procent hade jobb inom sex månader efter avslutade studier och att 49 procent fick arbete redan före avslutad utbildning. gast bland dem med examen i handelsrätt och nationalekonomi. Några år efter examen var den generella bilden en helt annan. Hösten 2007 har nästan samtliga (97%) ett arbete, vilket bland annat kan förstås mot bakgrund av en god arbetsmarknad i allmänhet. Trots erfarenheter av arbetslöshet är etab-1 Vid EHL kan man även studera Informatik. Kunskaper inom ekonomi efterfrågas i alla verksamheter.

Fyra olika Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom ramen för kursfordringarna ska ingå minst 225 hp inom teknikområdet industriell ekonomi varav minst 60 på avancerad nivå, vari ingår ett självständigt arbete Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete), utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 14 § YHF . En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Alla examen vid Luleå tekniska universitet är kopplade till en utbildningsplan eller kurskravslista samt examensbeskrivning. I examensbeskrivningen kan man läsa om vilka krav och mål som ställs samt innehåll i utbildningen och för en examen.

Vill du ha en ekonomexamen och bli expert på logistik? Program. Logistik och ekonomi.